Seria A

Podstawowa wersja pieca indukcyjnego, wymagająca zainstalowania w systemie grzewczym: grupy bezpieczeństwa, naczynia przeponowego oraz pompy obiegowej.