Zapotrzebowanie energetyczne i koszty użytkowania kotłów Komfort Premium

Chyba najczęstszym wątkiem jaki pojawia się w rozmowach na temat kotłów indukcyjnych są pytania odnośnie zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Zużycie energii o czym już nie raz wspominaliśmy jest uzależnione od wielu czynników takich jak np. powierzchnia do ogrzania, ilość wody w systemie, docieplenie budynku, rodzaj ogrzewania ( tradycyjne czy podłogowe), pożądana temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach i w końcu w wypadku zasilania kotła prądem z sieci dystrybucyjnej koszty eksploatacji w dużej mierze zależą od odpowiedniego dobrania taryfy.

Mając tak dużo zmiennych trudno jest określić nawet przybliżone zużycie energii a co za tym idzie kosztów eksploatacji. Najrozsądniejszym rozwiązaniem chociaż nie idealnym jest opieranie się na współczynniku zapotrzebowania na energię cieplną wg. współczynnika określonego w charakterystyce energetycznej budynku Eco.Czym jest i jakie parametry mają poszczególne budynki wg klasyfikacji energetycznej ?


W naszym zestawieniu posłużyliśmy się klasyfikacją energetyczną budynków wg. Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Zakłada on zapotrzebowanie energetyczne dla poszczególnych rodzajów budynków wyrażoną w kW/m2.


W budynkach budowanych obecnie parametr EUco oraz określenie rodzaju budynku powinno być zawarte w planach. Jeśli zaś modernizujemy lub kupujemy budynek, mieszkanie warto wykonać audyt energetyczny dzięki któremu poznamy zapotrzebowanie naszego lokalu na energię cieplną.

Jak obliczyć średnie zużycie energii i koszty eksploatacji na potrzeby ogrzewania kotłem indukcyjnym ?

Sprawność kotła indukcyjnego jest zazwyczaj na poziomie sięgającym 99%-100%, co oznacza że z jednego kilowata energii uzyskamy jeden kilowat energii cieplnej. Posługując się wzorem kWh/m2rok bardzo łatwo wyliczymy nasze zapotrzebowanie na energię cieplną. Jako że nasz parametr określa zapotrzebowanie na energię w skali roku na m2 wystarczy policzyć np.:

dom energooszczędny średni parametr EUco - 60kW

powierzchnia – 80m2

60kW x 80m2 = 4800 kW

A ile to kosztuje ?

Poniższa tabela określa szacunkowy koszt eksploatacji kotła dla poszczególnych klasyfikacji budynków oraz powierzchni grzewczych przy założeniu średniej ceny energii elektrycznej dla taryf

G11 - 0,56zł

G12 – 0,37 zł

Należy pamiętać że zużycie energii elektrycznej w dużej mierze zależy od utrzymania optymalnych parametrów dla kotłów o poszczególnej mocy takich jak:


- ilość wody w systemie grzewczym ( patrz tabela w dokumentacji kotła)

- pożądanej temperatury ( optymalna 21 stopni )

- przyjętych rozwiązań systemowych w instalacji grzewczej ( zalecane ogrzewanie podłogowe)

- przewodów elektrycznych o określonym przekroju ( patrz tabela w dokumentacji kotła)

27 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

©2020 by Ekowiktor. Grupa Global Energy TDF