Rusza program dopłat "Ciepłe Mieszkanie"

Program "Ciepłe Mieszkanie" ma za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków wielorodzinnych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz ich termomodernizację. Ma być odpowiedzią na problem jakim jest w wielu wypadkach brak środków finansowych, szczególnie przez osoby mniej zarabiające na modernizację systemów grzewczych.Program “Ciepłe Mieszkanie” będzie realizowany przez NFOŚiGW przy udziale wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą prowadziły nabór dla gmin. Następnie jednostki samorządowe po otrzymaniu dofinansowania przeprowadzą nabór dla swoich mieszkańców.


Kto może skorzystać dofinansowania


Głównym celem rządowego programu jest wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do:

  • właścicieli lokali wydzielonych w budynkach wielorodzinnych

  • wspólnot mieszkaniowych (w drugim etapie)

Wynika z tego że o dofinansowanie może starać się każda osoba która ma uregulowany stosunek prawny do zajmowanego lokalu.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie


Dopłaty będą przeznaczone na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie będzie można dostać m.in. na:


  • nowe źródło ciepła

  • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

  • wentylację mechaniczną,

  • dokumentację projektową.

  • wymianę okien i drzwi,


Ile będzie wynosić dofinansowanie


Wysokość dopłaty ma zależeć od poziomu dochodów. Podstawowe dofinansowanie ma wynieść do 30% kosztów inwestycji (ale nie więcej niż 15 tys. zł), dla osób o niższych dochodach – do 60% (do 25 tys. zł), a dla najuboższych – do 90% (do 37,5 tys. zł).

Dofinansowanie zostanie zwiększone o 5 pkt proc. dla przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach znajdujących się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.


Korzyści


Rozpoczęcie programu planowane jest na drugi kwartał 2022 roku. Konkretnych dat składania wniosków na razie nie podano. Program Ciepłe Mieszkanie to wyraźny ukłon w stronę właścicieli mieszkań, którzy do tej pory nie byli brani pod uwagę przy dopłatach. Rozwiązuje też w dużej mierze kwestie finansowania dając duże wsparcie osobom o niskich lub najniższych dochodach.Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami tel. 695564045

106 wyświetleń0 komentarzy