Ogrzewanie Gazowe vs Centralne Ogrzewanie Elektryczne

Zaktualizowano: 14 cze


Rok 2022 przyniósł odczuwalne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej jak kształtują się ceny i ile będzie nas kosztować ogrzewania gazem a ile prądem ?Koszty zakupu i montażu


Tu posłużę się przykładem mojego sąsiada, który pod koniec zeszłego roku przeszedł na ogrzewanie gazowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 25 tyś zł na koszt złożyły się koszty projektu, pozwoleń, montaż, system odprowadzania spalin i zakup urządzenia. Dla porównania w październiku założyłem u siebie, a jesteśmy z sąsiadem drzwi w drzwi System Grzewczy 3D o mocy 7,5kW. Całkowity koszt urządzenie, montaż, prace elektryczne i zwiększenie mocy przyłączeniowej wyniósł 10 tyś zł. W przeciwieństwie do sąsiada nie potrzebowałem żadnych projektów pozwoleń czy odbiorów.


Koszty użytkowania


Wydatek energetyczny za sezon na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody w moim wypadku wyniósł 4870kWh co w taryfie g12 dało wydatek 3460 zł U sąsiada rachunek za sezon grzewczy wyniósł 2690


A jak to będzie wyglądać w tym roku


Statystyczny odbiorca korzystający z gazu w grupie W-2,1 zapłaci średnio o 54% więcej. Największe podwyżki dotykają odbiorców z grupy W-3,6, którzy wykorzystują najwięcej energii gazowej. W ich przypadku, średni wzrost płatności oszacowano na 58%. Szacuje się, że średnia cena dla gospodarstw domowych W-3 (dla zużycia 1.500 m3/rok) wyniesie 3,70 zł/m3. i jest to szacunek bardzo ostrożny gdyż ostatnie komunikaty wskazują na cenę ponad 4 zł za m3


Zaglądając do cenników dostawców gazu można zauważyć, że ceny są podawane nie za 1 m3, ale za 1 kWh gazu. Dlaczego? Gaz ma różną wartość opałową, a pisząc obrazowo „zawartość gazu w gazie”. By dokonać obliczenia trzeba jeszcze znać współczynnik konwersji, który jest ilorazem średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i wartości 3,6. Ciepło spalania to po prostu wartość opałowa paliwa, które jest dostarczane do domu, wyrażona w MJ/m3. W założeniu wysokometanowy gaz ziemny ma 39 MJ/m3.

39/3,6=10,83 i jest to współczynnik konwersji


39Mj/m3 jest to bardzo optymistyczne założenie gdyż z opinii użytkowników ogrzewania gazowego "zawartość gazu w gazie" ostatnio znacznie się obniżyła dlatego przyjmijmy współczynnik konwersji na poziomie 9


Załóżmy więc, że w naszym hipotetycznym domu o powierzchni 100m2 zapotrzebowanie na energię cieplna wynosi 80kWh/m2/rok co daje nam 8000kWh/rok a co z kolej przełoży się na koszty w wysokości około 3555 zł


W wypadku ogrzewania gazowego musimy doliczyć co roczne przeglądu które wygenerują wydatek kilkuset zł


W wypadku ogrzewania energią elektryczną koszty wyniosą odpowiednio dla taryfy g12 ( 0,53 zł średnio ) 4240zł. Koszt ten możemy obniżyć programując urządzenie do większej ilości godzin pracy w drugiej tańszej taryfie lub przechodząc na taryfę g13. nie ponosimy również kosztów okresowych przeglądów


80kWh x 100m2 = 8000kWh x 0,53zł = 4240zł


Ogrzewanie elektryczne daje nam dodatkową możliwość obniżenia rachunków za ogrzewanie poprzez zasilanie go energią z OZEcennik tauron
.pdf
Download PDF • 304KB


Pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa


Zarówno urządzenia System Grzewczy 3D jak i Piec Indukcyjny należą do pierwszej klasy bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego, dzięki czemu można je zainstalować w dowolnym pomieszczeniu. Do pracy potrzebują wyłącznie energii elektrycznej nie ma wiec zagrożenia zatruciem spalinami czy gazem. Nie posiadają połączeń wysokotemperaturowych nie ma więc również zagrożenia pożarem.

W obu przypadkach czynnik grzewczy ( woda) nie ma kontaktu z elementem grzewczym nie istnieje więc możliwość porażenia prądem

Prawidłowe podłączenie gwarantuje że jest to urządzenie całkowicie bezpieczne pod każdym względem. ​


...a jak jest z gazem słyszymy co chwilę w wiadomościach58 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie