15

400

50

22,5

0,95

4

40

32

120-180

0,1/0,3

85

130

150

16

620x350x145

45

Ip 21

D

Moc (kW)

Napięcie  (V)

Częstotliwość (Hz)

Pobór Prądu  (A)

Współczynnik mocy czynnej cos φ

Przewód (mm)

Zabezpieczenie  (A)

Różnicowo-Prądowy (A)

Powierzchnia  Grzania (m2)

Ciśnienie Robocze  min/max (bar)

Temperatura Maksymalna (°C)

Optymalna Ilość Wody w Systemie  (L)

Optymalna Wielkość Bufora CWU (L)

Waga (kg)

Wymiary  (mm)

Poziom Hałasu  (dB)

Stopień Ochrony

Klasa Energetyczna 

UWAGA!!! Podane powyżej parametry stanowią o bezpiecznym i prawidłowym montażu oraz użytkowaniu kotła. Ich zmiana lub odchylenia od podanych norm mogą skutkować niewłaściwą pracą kotła , mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego użytkowania oraz mogą skutkować nadmiernym  zużyciem energii.

UWAGA!!! Sprawność kotła indukcyjnego jest na poziomie sięgającym 99%-100%, Zgodnie z dyrektywą UE efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów elektrycznych musi być dostosowana do ich efektywności użytkowej przez tak zwany współczynnik konwersji. Wskaźnik ten wyraża średnią efektywność produkcji energii w UE szacowaną na 40%. Oznacza to, że na etykiecie energetycznej kocioł elektryczny, zamiast wydajności prawie 100%, może mieć maksymalnie 40%. Z tego powodu zamiast klasy A może mieć co najwyżej klasę D.